Фотагел

Эмийн хэлбэр: Хөвмөл

Савлагаа: №20 ширхэг

Хэрэглэх заалт:

  • Улаан хоолой, ходоод, дээрхийн болон бүдүүн гэдэсний эмгэгүүдийн улмаас үүссэн өвдөлтийн шинж тэмдгийн эмчилгээнд,
  • Цочмог ба ужиг суулгалтын үед тус тус хэрэглэнэ.