3D Intensive Diaboost

Үс өтгөн харагдуулах түрхлэг нь үсний ширхэгийг 11,000 ширхэгээр илүү нэмэгдсэн мэт өтгөн харагдуулахаас гадна таны үсэнд тэжээл өгч ургалтыг дэмжинэ.