Курефен

Эмийн хэлбэр: Сироп

Савлагаа: 6мл №40 ширхэг

Хэрэглэх заалт:

Амьсгалын дээд замын цочмог халдварын үед халуун бууруулах үйлдэл үзүүлнэ.