Иноклим

Эмийн хэлбэр: Капсул

Савлагаа: №30 ширхэг

Хэрэглэх заалт:

Цэвэршилтийн хам шинжийн дааврын бус эмчилгээ болон урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ.