Д Витамин дусал 1000 ОУН

Хэрэглэх заалт:
· Д витамины дутагдлаас сэргийлэх

· Шүд болон ясны бүтцэд оролцох

· Кальцийн шимэгдэлтийг сайжруулах

· Дарлаа тогтолцоог дэмжих

· Ясны сийрэгжилтээс урьдчилан сэргийлэх