Londa брэнд 1956 оны 4-р сард бий болсон бөгөөд брэндийн нэр нь францаар “долгион” гэсэн утгатай үг юм.

Londa брэнд дараах 4 хүчин зүйлийг баримталж ажилладаг:

  • Хүртээмжтэй байдал: Гоо сайхан байна гэдэг нь бүх хүнд хамааралтай
  • Хамтын ажиллагаа: Хамтдаа ажиллах нь бүтээмжийг нэмэгдүүлдэг
  • Найдвартай байдал: Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж бүтээгдэхүүний чанар болон үзүүлж буй үйлчилгээнээс хамаардаг
  • Ил тод байдал: Нээлттэй хамтын ажиллагааг эрхэмлэдэг
LONDA вэбсайтаар зочлох