NIOXIN SYSTEM №6

Химитэй, будагтай, цайруулалттай, мэдэгдэхүйц шингэрч, унаж  байгаа үсэнд зориулсан үс шингэрэлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн бөгөөд үсний будагийг барих үйлчилгээтэй