NIOXIN SYSTEM №5

Химитэй, будагтай, цайруулалт хийсэн үсэнд тохиромжтой, дөнгөж шингэрч эхэлж байгаа үсэнд зориулсан үс шингэрэлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн