NIOXIN SYSTEM №4

Будагтай, мэдэгдэхүйц шингэрч байгаа үсэнд зориулсан үс шингэрэлтийн эсрэг бүтээгдэхүүн бөгөөд үсний будагийг барих үйлчилгээтэй.