Elements үсийг чийгшүүлж, тэжээл өгөх багц

Энэхүү багц нь үсний чийглэг байдлыг удаан хадгалаж, үсийг гадны нөлөөнөөс хамгаалж дэд зэргийн тэжээлийг өгнө. Бүх төрлийн үсэнд зориулсан.