Энкавир

Эмийн хэлбэр: Шахмал

Савлагаа: №30 ширхэг

Хэрэглэх заалт:

Элэгний эмгэг, вирүсийн  идэвхижил нотлогдсон, ийлдсийн АЛАТ-ын түвшин тогтвортой өндөр, элэгний идэвхтэй үрэвсэл ба сорвижил байгаа нь гистологоор нотлогдсон хепатитийн В вирүсийн архаг халдвартай насанд хүрэгсдэд хэрэглэнэ.