Фарматекс

Савлагаа: №10 ширхэг

Хэрэглэх заалт:

Нөхөн үржихүйн насны хэсэг газрын үйлчилгээтэй жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэл юм. Дараах тохиолдлуудад хэрэглэж болно:

  • Жирэмслэлтээс хамгаалах эм уух эсвэл умайд ерөндөг тавиулах боломжгүй
  • Хүүхэд төрүүлсэний дараа, хөхүүл үед
  • Цэвэршилтийн урьдал насны хүмүүст
  • Тогтмол бус жирэмслэлтээс хамгаалах шаардлагатай тохиолдолд
  • Жирэмслэлтээс хамгаалах бэлдмэл байнга уудаг хүмүүс завсарлах болон эмээ мартсан үед
  • Умайн ерөндөг хэрэглэж байгаа эмэгтэйчүүд стероид бус үрэвслийн эсрэг эм бэлдмэл хэрэглсэн тохиолдолд нэмэлтээр жирэмслэхээс хамгаалах зорилгоор хэсэг газрын үйлдэлтэй бэлдмэлийг хэрэглэж болно.

Худалдан авах