Тотема

Эмийн хэлбэр: Нунтаг

Савлагаа: №20 саше

Хэрэглэх заалт:

Жирэмсэн болон хөхүүл, жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа бүх насны эмэгтэйчүүдэд зориулсан төмрийн нэмэлт бүтээгдэхүүн

Их хэмжээний сарын тэмдэг ирсэн
тохиолдолд цус багадалтаас урьдчилан
сэргийлэх болон эмчлэх