Магнес

Эмийн хэлбэр: Шахмал Савлагаа: 100 Хэрэглэх заалт:

  • Магнийн дутагдлаас үүсэлтэй булчингийн агшилт
  • Сэтгэл, санааны тогтворгүй байдлаас үүсэлтэй таталт