Д Витамин 1000 ОУН шахмал

Хэрэглэх заалт:

· Д витамины дутагдлаас сэргийлэх

· Шүд болон ясны бүтцэд оролцох

· Кальцийн шимэгдэлтийг сайжруулах

· Дарлаа тогтолцоог дэмжих

· Ясны сийрэгжилтээс урьдчилан сэргийлэх