Дустар

Эмийн хэлбэр: Зөөлөн капсул

Савлагаа: №30 ширхэг

Хэрэглэх заалт:

  • Түрүү булчирхайн хоргүй явцтай дунд болон хүнд зэргийн томролын эмчилгээнд
  • Түрүү булчирхайн дунд болон хүнд зэргийн шинж тэмдэг бүхий хоргүй явцтай томролтой өвчтөний мэс заслын болон шээс цочмог хаагдах эрсдлийг багасгах зорилгоор
  • Насанд хүрсэн эрэгтэй хүний (18-50 нас) андроген даавартай холбоотой үүссэн халзралын эмчилгээнд тус тус хэрэглэнэ.