Хүүхдийн Д витамин 200 ОУН

Хэрэглэх заалт

· Д витамины дутагдлаас сэргийлэх

· Шүд болон ясны бүтцэд оролцох

· Кальцийн шимэгдэлтийг сайжруулах

· Дарлаа тогтолцоог дэмжих

· Бүтэн төрсөн нярай өдөрт 1-2 дуслыг нэг жил ууж хэрэглэнэ.

Хэмжээ : 360 дусал