Демакот

Эмийн хэлбэр: Гадуур хэрэглэх тосон түрхлэг Савлагаа: №1 Хэрэглэх заалт:

  • Демокотыг арьсны үрэвсэл болон харшлын дараах эмчилгээнд хэрэглэнэ: архаг болон хурц экзем, арьсны үрэвсэл, харшлын үрэвсэл, хажирс, Lichen simplex chronicus, арьс нурах, үрэвсэлт гуужилт, гүвдрүүт чонон хөрвөс, хайрст үлдний загатнаа (бэлэг эрхтэний загатнаа) болон нарны харшил.
  • Демокотыг мөн халзралт, 1 – р зэргийн түлэгдэлт, шавжинд хазуулах, бактерийн хоёрдогч халдвараас үүссэн үрэвсэл болон арьсны мөөгөнцөр зэрэгт хэрэглэнэ.