Вонтиаксон

Эмийн хэлбэр: Тарилгын нунтаг

Савлагаа: №10 ширхэг

Хэрэглэх заалт: Дараах халдваруудын эмчилгээнд цефтриаксоныг хэрэглэнэ:

  • Амьсгалын доод замын халдварууд;
  • Цочмог хэлбэрийн чихний үрэвсэл;
  • Арьс болон арьсны бүтэцтэй эдийн халдварууд;
  • Шээсний замын халдварууд (хүнд болон хөнгөн);
  • Хүндрээгүй загхүйтэн (умайн хүзүүний, шээсний сүвний, шулуун гэдэсний);
  • Nesseriagonorrhoeae-аар үүсгэгдсэн аарцгийн хөндийн үрэвсэлт өвчин;
  • Яс болон үе мөчнүүдийн үрэвсэл;
  • Хэвлийн хөндийн халдвар;
  • Менингит болон сепсис (цусан үжил)