Вонтаксим

Эмийн хэлбэр: Тарилгын нунтаг

Савлагаа: №10 ширхэг

Хэрэглэх заалт:

Дараах халдваруудын эмчилгээнд цефотаксимыг хэрэглэнэ.

  • Амьсгалын доод замын халдварууд: уушигны үрэвсэл, уушигны буглаа
  • Заг хүйтний хүндрээгүй хэлбэр
  • Шээсний замын халдварууд
  • Бактеремия/ септицемия
  • Хэвлийн хөндийн халдварууд
  • Арьсны халдварууд
  • Эмэгтэйчүүдийн үрэвсэлт өвчнүүд: аарцгийн хөндийн үрэвсэлт өвчин, эндометрит, параметрит
  • Төв мэдрэлийн системийн халдварууд: менингит, вентрикулит

Мэс ажилбарын үед болон түүний өмнө, дараа үед халдвараас урдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ (хэвлийн эсвэл үтрээний гистерэктоми, хоол боловсруулах болон шээс бэлгийн замд хийгдэх мэс ажилбарууд г.м).