Валтра

Эмийн хэлбэр: Шахмал

Савлагаа: №42 ширхэг

Хэрэглэх заалт:

Варицелла зостер вирусын(VZV) халдвар- герпес зостер

Дархлаа хэвийн насанд хүрэгсэдийн бүслүүр үлд болон нүдний хомхойн эмчилгээнд

Дархлаа буурсан насанд хүрэгсэдийн бүслүүр үлдийн эмчилгээнд

Энгийн герпес вирусын(HSV) халдвар

  • Арьс салстын давхаргыг хамарсан энгийн герпес вирусын дараахи халдварын эмчилгээнд:

-дархлаа хэвийн ба буурсан насанд хүрэгсэд ба өсвөр насныхны анхдагч бэлгийн герпес халдварын эмчилгээнд

-дархлаа хэвийн ба буурсан насанд хүрэгсэд ба өсвөр насныхны дахисан бэлгийн герпес вирусын халдварын эмчилгээнд

-дархлаа хэвийн ба буурсан насанд хүрэгсэд ба өсвөр насныхны дахисан бэлгийн герпесийг дараах эмчилгээнд

  • Дахисан нүдний герпес вирусын халдварын эмчилгээнд

Цитомегаловирусын халдварын үед

Эрхтэн шилжүүлэн суулгасны дараах цитомегаловирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор