Бидика

Эмийн хэлбэр: Шахмал

Савлагаа: №120

Хэрэглэх заалт:

  • ALT /аланин трансфераза/ ихэссэн архаг гепатитын эмчилгээнд хэрэглэнэ. Мөн эмийн хамааралт трансаминазагийн түвшин ихэссэн гепатитын үед хэрэглэнэ.
  • Архаг элэгний өвчин хурц эсвэл архаг гепатитын шалтгаант цусны сийвэн дэх аминотрансферазагийн түвшин бууруулах зорилгоор хэрэглэнэ.
  • Бидика шахмалыг элэгний эсийн нөхөн төлжилтийг сайжруулах, элэгний хоргүйжүүлэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, дархлалыг дэмжихэд,
  • Элэгний гепатитаас шаталсан элэг өвдөх, хоолны дуршил буурах, бөөлжис хүрэх зэрэг шинж тэмдгийн үед хэрэглэнэ.
  • Бидика шахмалын найрлага дах бифенилдиметилдикарбоксилат нь Fructus  Schizandrae –аас гарган авсан Schizandrin C –ийн нийлэг  аналог юм Энэ нь химийн  болон вирусын  шалтгаант элэгний эсийн гэмтэлийн эмчилгээнд хэрэглэгдэнэ.