Бактокс 125 мг

Эмийн хэлбэр: Хөвмөл

Савлагаа: №1

Хэрэглэх заалт:

  • Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны халдвар;
  • Шээс, бэлгийн замын тогтолцооны халдвар;
  • Хоол боловсруулах замын тогтолцооны халдвар;
  • Арьс болон зөөлөн эдийн халдвар;
  • Лаймын өвчин (боррелиоз);
  • Helicobacter pylori эрадикацинд бусад нянгийн эсрэг бэлдмэлүүдтэй хавсрах;
  • Эндокардит (урьдчилан сэргийлэх)